Figaro rear light

ว่าด้วยอะไหล่ฟิกาโร่ล้วนๆ

           อะไหล่ เซียงกง Nissan Figaro มีเกือบทุกชิ้นค่ะ เช่น ยางกันโคลน Nissan Figaro, ฝาครอบล้อ Nissan Figaro, ที่บังแดด ซ้าย ขวา Nissan Figaro, กระจกมองหลัง Nissan Figaro ฯลฯ ยังมีอะไหล่ที่ยังไม่ได้ลงรูปอีก...